Vacatures-onderwijs.nl
Laatste update vacatures-in-het-onderwijs.nl: 22 september 2021.
Home VACATURES-IN-HET-ONDERWIJS.NL Contact
Home Primair Ond. Speciaal Ond. Voortgezet Ond. MBO HBO WO Particulier Ond.
lijn
Advertenties Per stad Muziek Organisaties Uitgeverijen België Contact
lijn
 

Informatie

www.vacatures-in-het-onderwijs.nl
 
Plaats uw banner in deze portal voor
€ 0,10 per unieke bezoeker.

Plaatsen van logo’s en banners

Om de bereikbaarheid van de eigen vacaturesites te vergroten kunnen instellingen, organisaties of bedrijven een banner plaatsen bij hun eigen naam. De prijs voor een banner (omvang circa 150 breed en 40 pixels hoog) kost € 0,10 per unieke bezoeker, met een minimum van € 2,50 per maand.

Een bezoeker wordt slechts eenmaal per 24 uur geteld. De factuur is dus niet gebaseerd op het aantal clicks, maar op het aantal unieke bezoekers dat volgens het externe systeem Goliath onze website bezocht heeft en een of meer keren een link heeft aangeklikt.

Bij het aangaan van een overeenkomst is het mogelijk om afspraken te maken over het maximum aantal bezoekers dat maandelijks in rekening wordt gebracht. Ook is het mogelijk om deze portal op de eigen vacaturesite te vermelden als partner. De kosten bedragen dan eveneens € 0,10 per bezoeker.

Een bannerblokje op de openingspagina van www.vacatures-in-het-onderwijs.nl kost 150 euro per jaar exclusief BTW. Het tarief voor vermelding van instellingen op een van de websites van het portaal is 60 euro per jaar ex BTW tenzij zij een banner geplaatst hebben bij hun naam. Dan gelden alleen de kosten voor de banner.

De overeenkomst kan elk moment van het jaar ingaan en heeft een looptijd van een jaar. Prijswijzi-gingen zijn voorbehouden, maar gelden alleen na instemming van lopende contractanten. Overeen-komsten worden automatisch met een jaar verlengd, tenzij uiterlijk een maand voor het verstrijken van de overeenkomst bericht van wijziging is ontvangen.
 
 

Missie van Adviesbureau CASA

Algemene domeinnamen moeten leiden naar algemene informatie

Adviesbureau CASA
heeft tot doel een onderwijsportaal te formeren waar algemene domeinnamen ook leiden naar algemene informatie. De site www.vacatures-mbo.nl moet informatie geven over vacatures in het MBO en www.vacatures-hbo.nl moet informatie geven over vacatures in het HBO.

Het gebruik van algemene domeinnamen vereenvoudigt het zoeken. In plaats van honderden sites via een zoekmachine af te tasten, is het effectiever als mensen een trefwoord met ' www.' ervoor en '.nl' erna intypen en direct krijgen wat zij zoeken.
 
 

Leveringscondities

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die vanaf 13 augustus 2003 gelden en op de pagina met leveringscondities zijn opgenomen, tenzij anders overeengekomen op basis van een schriftelijke overeenkomst.

 
 

Informatie over nde belaghebbenden

Adviesbureau CASA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28083873. Het acroniem CASA staat voor Computer Assistentie bij Studie op Afstand (en in het Engels: Computer Assisted Study At home). Oorspronkelijk is zij opgericht om de website onderwijsportaal.nl te exploiteren, maar geleidelijk aan is de website vacatures-in-het-onderwijs.nl tot stand gekomen, evenals de website Universiteit.nl.

De webmaster voor de sites is Fons Vernooij. Vanaf 1 maart 2002 tot 1 november 2010 was hij als hoofddocent werkzaam bij de afdeling Accounting van de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit. Voor die tijd was hij als vakdidacticus voor bedrijfseconomie verbonden aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam en als onderwijskundig coördinator aan het Instituut voor Management en Economie van de Hogeschool van Amsterdam. Nu is hij actief als pensionado met het onderhouden en uitwerken van alle websites.
 
 
lijn
Prijs voor een PDF-document of een link naar uw eigen vacature-site: € 50 per 4 weken,
lijn
Universiteiten  |  Onderwijsportaal
Begin  |  Sitemap  |  Informatie 
lijn
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Copyright © foto’s 2012: Maaike Vernooij

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij
Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document